Kategorier
Ukategorisert

Digital eksamensforberedelse i koronaens tid

Universitetet i Oslo er i lockdown. Det medisinske fakultet har bestemt at all undervising med tilhørende eksamener resten av semesteret skal foregå digitalt.

Studentene i MED2200, termin 2 hadde sin siste undervisning i går. Nå venter digital eksamen i fysiologi i slutten av april og deretter digital eksamen i anatomi i begynnelsen av mai.

Det er spennende tider for alle. Hvordan skal studentene få forberedt seg godt nok, når de faste møteplassene i gangene på Domus Medica ikke er tilgjengelige?

Gruppene av studenter som tar en pause i lesingen mens de utveksler smått og stort innimellom studieteknikk og faglige spørsmål, vil ikke være der. Disseksjonssalen, overflatesalen og histologisalen der studentene vanligvis repeterer anatomi sammen i grupper på to og tre, vil være tomme. Samholdet på kullet, som vanligvis bygger seg opp i ukene og dagene frem mot eksamen vil være fraværende. Den tilfeldige, uformelle kontakten med lærere som kommer forbi, og som kan svare på saker og ting, vil også mangle.

Da universitetet stengte ned for tre uker siden, tok jeg denne bloggen i bruk for å samle digitiale ressurser til histologikursene som lå foran oss på timeplanen.

Nå vil jeg gjøre det samme for å samle lenker og tips til studenter som forbereder seg til eksamen. Dette er ment som en erstatning for den uformelle kontakten vi lærere har med studentene på Domus Medica i dagene og ukene før eksamen, etter at den ordinære undervisningen er avsluttet.

Informasjonen vil bli publisert som bloggside, ikke bloggpost. Det betyr at man må aktivt søke opp siden ved hjelp av søkefeltet øverst på bloggen. Bruk stikkordet «eksamen», så finner du den eller de relevante sidene.

Bloggpost av Anne Spurkland, publisert 4. april 2020

Kategorier
Om bloggen

Digital undervisning i koronaens tid

Siden Universitetet i Oslo (og mesteparten av Norge) gikk i Lock-Down torsdag 12. mars, har denne bloggen fått flere oppgaver.

I tillegg til å være en samling av blogginnlegg skrevet av studenter knyttet til det elektive emnet MED3054 Immunitet i et evolusjonært og pasientnært perspektiv, vil bloggen nå framover også inneholde noen sider knyttet til digital undervisning i histologi.

De som følger bloggen, vil ikke få varsel om publisering av sider, bare om nye blogginnlegg, slik som dette.

Det vil derfor ikke være mulig å finne histologi-sidene uten å ha den relevante lenken eller å aktivt søke dem opp (bruk søkeverktøyet på bloggen, og søkeordet «histologi»). 

Alle kursrelevante sider vil inneholde lenker til scannede snitt som kan «mikroskoperes» virtuelt ved hjelp av nettlesere som har flash. I tillegg må man sørge for at flash får tillatelse til å kjøre i nettleseren.

Kursrelevante sider vil bli lagt ut etter hvert som kursene blir holdt digitalt, fortrinnsvis minst to timer i forkant av start av livestream-gjennomgang av snittene.

 Tidspunkt for digitale livestream kurs og hvilken plattform som vil bli brukt, annonseres gjennom de vanlige kanalene for studentene.

Blogginnlegg av Anne Spurkland, 14. mars 2020

Kategorier
Om kurset

Studentblogg 2019

En gruppe medisinstudenter i tredje studieår, har de siste to ukene fordypet seg i immunologi, snakket med pasienter som har blitt hjulpet av immunterapi, av beinmargstransplanasjon eller som lever med en autoimmune sykdom. Studentene har lest om evolusjon, om transplantasjonsimmunologi, autoimmunitet, betennelse og immunterapi. De har diskutert med hverandre og skrevet hvert sitt blogginnlegg. De fleste av tekstene vil bli publisert på denne bloggen av studentene selv i ukene framover til begynnelsen av mars. Det første innlegget, om soppen fra Hardangervidda ble publisert i dag.

Tekstene er lest og gjennomgått med tanke på faglig innhold av kurslederne, men står ellers for forfatternes egen regning. For de fleste studentene er dette deres første møte med formidling av fagstoff til folk flest.

Takk til pasientene som velvillig har stilt opp og bidratt til kurset med tid, historier og problemstillinger.

Vi håper bloggtekstene kan gi nyttige og inspirerende vinklinger på viktige tema. Legg gjerne igjen kommentarer til forfattere og kursansvarlige, så skal vi forsøke å svare så langt det er mulig.

Bloggpost av Anne Spurkland, publisert 1. februar 2019

Kategorier
Om kurset

Studentblogg 2018

En gruppe medisinstudenter i tredje studieår, har de siste to ukene fordypet seg i immunologi, snakket med pasienter som har blitt hjulpet av immunterapi og/eller sitt eget robuste immunsystem, lest om evolusjon, transplantasjonsimmunologi, autoimmunitet, betennelse og immunterapi. De har diskutert med hverandre og skrevet hvert sitt blogginnlegg. De fleste av tekstene vil bli publisert på denne bloggen av studentene selv i ukene framover til begynnelsen av mars. Det første innlegget, om immunterapi som CIA-strategi, ble publisert i går.

Tekstene er lest og gjennomgått med tanke på faglig innhold av kurslederne, men står ellers for forfatternes egen regning. For de fleste studentene er dette deres første møte med formidling av fagstoff til folk flest.

Takk til pasientene som velvillig har stilt opp og bidratt til kurset med tid, historier og problemstillinger.

Vi håper bloggtekstene kan gi nyttige og inspirerende vinklinger på viktige tema. Legg gjerne igjen kommentarer til forfattere og kursansvarlige, så skal vi forsøke å svare så langt det er mulig.

Bloggpost av Anne Spurkland, publisert 10. februar 2018

Kategorier
Om kurset

Studentblogg 2017

Det selvvalgte emnet MED3054 Immunitet, evolusjonære og pasientnære perspektiv som inngår i ny studieplan for medisin ved Universitetet i Oslo ble avsluttet på fredag 3. februar, 2017.

En gruppe medisinstudenter i tredje studieår, har de siste to ukene fordypet seg i immunologi, snakket med pasienter og deres familier, lest om evolusjon, autoimmunitet, bakterier og betennelser, og diskutert med hverandre og skrevet hvert sitt blogginnlegg. De fleste av tekstene vil bli publisert på denne bloggen av studentene selv i ukene framover til begynnelsen av mars.

Tekstene er lest og gjennomgått med tanke på faglig innhold av kurslederne, men står ellers for forfatternes egen regning. For de fleste studentene er dette deres første møte med formidling av fagstoff til folk flest.

Takk til pasientene som velvillig har stilt opp og bidratt til kurset med tid, historier og problemstillinger.

Vi håper bloggtekstene kan gi nyttige og inspirerende vinklinger på viktige tema. Legg gjerne igjen kommentarer til forfattere og kursansvarlige, så skal vi forsøke å svare så langt det er mulig.

Bloggpost av Anne Spurkland, publisert 4. februar 2017

Kategorier
Om kurset Ukategorisert

Kursinnhold

Tema som ble tatt opp på kurset . Foredragsholder i parentes:

  • Kroppens evige kamp for å overleve. Evolusjon og immunitet (Anne Spurkland)
  • Det viktige skillet. Gjenkjenning av selv/ikke-selv (Mike Daws)
  • Å tåle seg selv. Toleranse vs immunitet (Mike Daws)
  • Patogeners tilpasning til immune verter (Erik Dissen)
  • Immun mot kreft (Erik Dissen)
  • Skriv kort og godt norsk (Marte Spurkland)
Kategorier
Om kurset

MED3054: Immunitet – evolusjonære og pasientnære perspektiv

Kurset ble arranger første gang over to uker i januar/februar 2017 som elektivt emne for medisinstudenter ved Universitetet I Oslo, med særlig fokus på immunsvikt og autoimmunitet. I januar/februar 2018 hadde kurset sterkere fokus på immunterapi mot kreft. I januar 2019 arrangeres kurset for tredje gang.

Her er en beskrivelse av innholdet i kurset:

Immunsystemet er helt sentralt for at vi skal kunne opprettholde god helse. Immunitet er også helt grunnleggende for utvikling av liv. Alle kjente livsformer har en eller annen form for immunitet eller forsvar mot celleskade og patogener. Forståelse av mange sykdommer er derfor tett knyttet til immunsystemets funksjon.

I dette kurset vil du få anledning til å fordype deg i immunsystemets virkemåte, med utgangspunkt i møte med en eller flere pasienter eller deres familier. Pasientene vil alle sammen ha sykdommer som er tett knyttet til immunsystemets funksjon. Noen av pasientene vil være ferdig behandlet og dermed erklært friske, mens andre er under behandling. I møte med pasientene vil du få spørsmål knyttet til immunsystemet som du skal jobbe med gjennom resten av kurset.

Gjennom forelesninger, egen lesing av litteratur (vitenskapelige artikler og oversiktsartikler, samt populærvitenskapelige bøker om immunsystemet) og gruppediskusjoner, vil du få et grunnlag for å skrive korte tekster som svarer på pasientens spørsmål, og som også kan fungere opplysende for folk flest. Studentene skal lese og kommentere på hverandres tekster. De beste tekstene vil bli publisert på en blogg som vil være tilgjengelig for alle interesserte.

Gjennom kurset vil du få anledning til å drøfte hvordan sviktende immunitet kan forårsake sykdom, hvordan immunsystemets virkemidler kan brukes for å behandle sykdom, få trening i å analysere og vurdere vitenskapelige artikler innen det immunologiske fagområdet, og få trening i å kommunisere ny og basalfaglig kunnskap til pasienter og allmenheten gjennom tekster i skriftlige medier.

Etter gjennomført kurs skal du kunne gjøre rede for immunitet med bakgrunn i et historisk og evolusjonært perspektiv, og kunne knytte dette til visse forhold ved immunologisk relaterte sykdommer.

Kursansvarlig: Anne Spurkland

Første gang publisert 29. September 2016, sist oppdatert 9. februar 2018