Histologi celler og vev II

Her er en samling lenker til de virtuelle snittene som skal studeres på kurset «Histologi celler og vev II» i MED1100, blokk 1, høsten 2020.

For å kunne åpne de scannete snittene må dere ha en web-browser med Flash.

Tynn hud

Perifer nerve (osmikert)

Tungespiss

Hvis du ikke har webbrowser med flash, kan snittene også studeres med sea dragon, en annen software løsning (som ikke inkluderer muligheten for unike URL for hvert utsnitt av bildet, som er praktisk hvis man vil spørre om en detalj i snittet)

Tynn hud

Perifer nerve

Tungespiss

Informasjon om hvordan navigere i snittene ved hjelp av flash eller seadragon finnes her.

Bloggside av Anne Spurkland, publisert 21.9.2020