Histologi celler og vev II

Her er en samling lenker til de virtuelle snittene som skal studeres på kurset «Histologi celler og vev II» i MED1100, blokk 1, våren 2021.

Snittene studeres med sea dragon, en softwareløsning som gjør at man kan «zoome» inn og ut av snittet.

Tynn hud

Perifer nerve

Tungespiss

Informasjon om hvordan navigere i snittene ved hjelp av seadragon finnes her.

Bloggside av Anne Spurkland, publisert 21.9.2020, sist oppdatert 15.02.2021