Histologi-GIT

Histologikurs GIT torsdag 12. mars blir kjørt virtuelt. Her finner dere lenker til snittene som skal gjennomgåes.

For å kunne se på snittene må man ha en webbrowser der Flash er installert.

Jeg har opprettet en facebook-gruppe for kurset, for å kjøre gjennomgang av kurset som livestream på torsdag 12. mars kl. 14.00-15.30. Ved å følge med på live-stream, og samtidig også se på snittene på egen PC, vil dere få et tilnærmet likt utbytte av kurset som om vi kjørte det på histologi-salen.

Alle snittene kan «mikroskoperes» ved å bruke musen og zoome inn og ut. Hvis dere finner et interessant område, kan dere kopiere og lagre URL lenken til dette utsnittet (se rød pil på bildet).

Ønsker dere å spørre meg om noe dere ser, kan dere sende meg URL lenken (send e.mail til Anne, eller bruk messenger), og så kan jeg få den opp i live-streamen og kommentere den der, slik at alle får høre svaret på spørsmålet, tilsvarende som om vi var sammen i histologi-salen.

Snitt nr 5: øsofagus (h+e)

Snitt nr 6: gaster (h+e)

Snitt nr 7: pylorus og duodenum – katt (h+e + PAS)

Snitt nr 8: jejunum (h+e)

Snitt nr 9: colon (h+e)

Snitt nr 10: appendix (h+e)

Vi ønsker tilbakemelding om dette kurset, slik det er gjennomført med livestream/facebook gruppe og kontakt med lærer via e.mail/messenger. Nettskjema for svar finnes her.

Snittene er skannet ved seksjon for anatomi, avdeling for molekylær medisin ved Universitetet i Oslo. Filene er lagret på ressursen Navigator3.

Bloggside av Anne Spurkland, 11. mars 2020