Histologi-kurs lymfoid vev I

Histologikurs lymfoid vev I i uke 18, blir kjørt på PC-stue R-211. Her finner dere lenker til snittene som skal gjennomgåes.

For å kunne se på snittene må man ha en webbrowser der Flash er installert.

Snitt nr 4: Thymus (h+e)

Snitt nr 5: lymfeknute (h+e)

Snittene er skannet ved seksjon for anatomi, avdeling for molekylær medisin ved Universitetet i Oslo. Filene er lagret på ressursen Navigator3.

Lenke til kursevaluering.

Interessante URL:

Thymus: Hassalsk legeme

Thymus: Dendrittisk celle

Lymfeknute: venyler (HEV)

Lymfeknute: Klonal ekspansjon germinal senter (confetti-mus)

Bloggside av Anne Spurkland, 26. april 2019