Histologi-lever-pancreas

Histologikurs i lever-pancreas fredag 20. mars blir kjørt virtuelt via zoom. Her finner dere lenker til snittene som skal gjennomgåes.

For å kunne se på snittene må man ha en webbrowser der Flash er installert. Det er mulig du må tillatte Flash å kjøre i browseren.

Ved å følge med på live-stream, og samtidig også se på snittene på egen PC, vil dere få et tilnærmet likt utbytte av kurset som om vi kjørte det på histologi-salen.

Alle snittene kan «mikroskoperes» ved å bruke musen og zoome inn og ut. Hvis dere finner et interessant område, kan dere kopiere og lagre URL lenken til dette utsnittet (se rød pil på bildet).

Ønsker dere å spørre meg om noe dere ser, kan dere sende meg spørsmål i chatten på Zoom, sammen med URL lenken, og så kan jeg få den opp i live-streamen og kommentere den der, slik at alle får høre svaret på spørsmålet, tilsvarende som om vi var sammen i histologi-salen.

Snitt nr 11: lever (gris) (h+e)

Snitt nr 12: lever (homo) (h+e)

Snitt nr 13: galleblære (h+e)

Snitt nr 14: pancreas (h+e)

Snittene er skannet ved seksjon for anatomi, avdeling for molekylær medisin ved Universitetet i Oslo. Filene er lagret på ressursen Navigator3.

Bloggside av Anne Spurkland, 19. mars 2020