Histologi-øre

Histologikurs øre fredag 13. mars og mandag 16. mars for MED2200 termin 2 vil bli utsatt til senere i samme uke, i og med stengingen av universitetet fra 12. mars. Vi arbeider med en virtuell løsning for å gjennomføre kurset.

Enn så lenge, finner dere de to aktuelle snittene som skal gjennomgås her. For å kunne se på snittene må man ha en webbrowser der Flash er installert, og gitt tillatelse til å kjøre på den aktuelle websiden.

Alle snittene kan «mikroskoperes» ved å bruke musen og zoome inn og ut. Hvis dere finner et interessant område, kan dere kopiere og lagre URL lenken til dette utsnittet (se rød pil på bildet).

Ønsker dere å spørre meg om noe dere ser, kan dere sende oss URL lenken (send e.mail til Anne eller til Jon som skal ha kurset), og så kan vi sjekke lenken og kommentere den.

Er spørsmålet av generell interesse, kan jeg legge lenken ut på denne siden, slik at også de andre studentene kan få med seg svaret på spørsmålet.

Snitt 5: sneglehuset (h+e)

Snitt 5: sneglehuset (spesialfarging)

Snitt 14: kyllingfoster med øreblærer (h+e)

Snittene er skannet ved seksjon for anatomi, avdeling for molekylær medisin ved Universitetet i Oslo. Filene er lagret på ressursen Navigator3.

Bloggside av Anne Spurkland, 13. mars 2020