Histologi-øye

Histologikurs i øye onsdag 25. mars blir avholdt med virtuell mikroskopi via Zoom. Under finner dere lenker til snittene som skal gjennomgås.

For å kunne se på snittene må man ha en webbrowser der Flash er installert. Det er mulig du må tillatte Flash å kjøre i browseren under innstillinger. iOS (dvs iPad/iPhone) støtter ikke Flash. Det jobbes med å få til en løsning uten bruk av Flash, men denne er ikke oppe og går.

Dere finner lenke til strømming av kurset i tilmeplanen. Dere vil kunne se på snittene på egen datamaskin og vil bli satt til å samarbeide om mikroskoperingen i grupper på 3 og 3 (ca). Dere bør få et tilnærmet likt utbytte av kurset som om vi kjørte det på histologi-salen.

Kurset vil foregå slik per snitt: 1) Kort gjennomgang i plenun, 2) deretter vil dere flyttes over i summegrupper hvor dere kan gå gjennom snittene sammen og diskutere hva dere ser (dere blir tilfeldig plassert i grupper). 3) Felles gjennomgang av spørsmål.

Alle snittene kan «mikroskoperes» ved å bruke musen og zoome inn og ut. Hvis dere finner et interessant område, kan dere kopiere og lagre URL lenken til dette utsnittet (se rød pil på bildet).

Ønsker dere å spørre meg om noe dere ser, kan dere sende meg spørsmål i chatten på Zoom, sammen med URL lenken, og så kan jeg få den opp i live-streamen og kommentere den der, slik at alle får høre svaret på spørsmålet, tilsvarende som om vi var sammen i histologi-salen.

Fremre del av øyet
http://cmbn-navigator.uio.no/navigator/simple_ozzy_viewer.html?id=87854#

Retina
http://cmbn-navigator.uio.no/navigator/simple_ozzy_viewer.html?id=88217#

Nervus opticus
http://cmbn-navigator.uio.no/navigator/simple_ozzy_viewer.html?id=87858#

Foster øye
http://cmbn-navigator.uio.no/navigator/simple_ozzy_viewer.html?id=87849#

Øyelokk:
http://cmbn-navigator.uio.no/navigator/simple_ozzy_viewer.html?id=87857#

Snittene er skannet ved seksjon for anatomi, avdeling for molekylær medisin ved Universitetet i Oslo. Filene er lagret på ressursen Navigator3.

Histologi-instruks av Rune Enger, 23. mars 2020