Histologi-repetisjon – I

Dette er en side for repetisjon av histologi.

Lenkene på denne siden går til scannete histologi-preparater som har vært brukt i undervisningen i modul 1 og 2. Snittene kan «mikroskoperes» ved hjelp av PC/mus til forstørrelse tilsvarende ca 40 x objektivet. Snittene er nummerert.

Studentene må selv ta stilling til det de ser i snittet, og diskutere seg fram til hvor i kroppen snittet er hentet fra.

Snitt 8

Snitt 29

Snitt 30

Snitt 33

Interessant URL snitt 33: blodåre

Snitt 46

Lenke til evalueringsskjema finnes her.