Kategorier
Evolusjon

Verdenskrigen som ikke kjempes

Det er ikke ofte norske helsemyndigheter driver skremselspropaganda, men i revidert statsbudsjett for 2016 foreslo regjeringen at 5 millioner kroner skulle gå til en nasjonal kampanje mot antibiotikaresistens. Kampanjen er nå i full gang og filmen på Helsedirektoratets facebookside ble sett nærmere 100 000 ganger i løpet av de første 24 timene. Til tross for dette, er det vanskelig å merke at noe dramatisk er på gang. Hvor er panikken, folkeopprørene og gatedemonstrasjonene? Hvor er de skrikende folkemengdene som krever handling? Nå.

På trikken sitter Ola Nordmann og diskuterer konsekvensene av Trumps valgseier med en nikkende sidemann. Engasjementet er til å ta og føle på. Det er ikke måte på hvor alvorlige konsekvenser dette vil kunne ha for ethvert menneske på denne kloden. Full krise. IS og terror. Det kan bli krig.

Det er estimert at andre verdenskrig kostet 72 millioner mennesker livet. En helt ufattelig mengde menneskeliv. Dette tilsvarer 7 år med dødsfall som følge av antibiotikaresistente mikroorganismer fra 2050.

Hver type antibiotika virker på en spesiell måte. Noen hemmer stoffomsetningen i bakteriene; nukleinsyresyntesen, proteinsyntesen eller celleveggsyntesen, mens andre kan påvirke permeabilitetsforholdene i bakterienes cellemembran. Som regel angripes et enzym i bakterien slik at den ikke lenger klarer å overleve eller formere seg.

Dessverre finnes det tilsynelatende et forsvar mot ethvert angrep. I utgangspunktet virker en type antibiotika på en gruppe bakterier, mens andre bakterier har en gensammensetning som gjør dem motstandsdyktige mot antibiotikaen. Dessverre kan bakterier utveksle arvestoff med hverandre og dermed overføre resistens fra en bakterietype til en annen. Ved antibiotikabruk vil man drepe mange bakterier, men ikke de som er resistente mot medisinen. De gjenlevende bakteriene er dermed kvitt mye av den harde konkurransen om plass og ressurser og vil få en voldsom oppblomstring.

Utvikling av antibiotikaresistens hos bakteriene er intet annet enn en oppvisning av Darwins hjertebarn, evolusjonen. En bakterie kan dele seg hvert 20. minutt. Overforbruk av antibiotika skaper et miljø som selekterer ut de bakteriene med resistensegenskaper. Denne seleksjonen skjer skremmende raskt, hele tiden. Dermed fremdyrkes de resistente egenskapene og overføres mellom bakterietypene. Antibiotikaen slutter å fungere, hva så?

Moderne medisin uten antibiotika er som en Iphone uten internett. Den kan ikke sende mail, snappe, sjekke instagram eller scrolle gjennom siste agurknytt på nettavisen. Tilsvarende hemmet blir moderne medisin uten antibiotika. Kirurgi og organtransplantasjoner, kreftmedisin, ortopedi og infeksjonsmedisin er alle avhengig av at antibiotika fungerer, slik at ikke bakteriene får overtaket.

Bønder putter antibiotika i dyrefôr for å forebygge sykdom. Indiske fabrikker produserer antibiotika og slipper avfallsstoffene urenset ut i det omkringliggende miljøet. Leger skriver ut antibiotika mot forkjølelse og pasienter slurver med etterlevelsen. Den en gang så lovende og revolusjonerende mirakelmedisinen Alexander Fleming oppdaget i 1928 er i fritt fall. Den post-antibiotiske epoken er en virkelighet vi ikke vil oppleve. Barn vil igjen dø av lungebetennelse. Vi vil få urinveisinfeksjon som dreper. Uhelbredelig tuberkulose.

Fra spøk til antibiotikaresistens. Det er alvor. Ifølge tall fra Statista dør 19 000 mennesker årlig av terror, mens 700 000 dør hvert år av multiresistente bakterier, og dette er bare starten. Britiske myndigheter spår at multiresistente mikroorganismer vil drepe 10 millioner mennesker per år innen 2050. Dette er mer enn kreft og diabetes til sammen. Likevel spanderer google på seg 273 millioner treff om du søker på «terror», men bare drøyt 5 millioner om du søker på «antibiotic resistance». Folkets tale er klar. Bekymringen om antibiotikaresistens gis ikke den rettmessige samfunnsplass den fortjener.

Ola Nordmann burde kanskje heller diskutert antibiotikaresistensens skremmende utvikling på trikken. Trump er president i maksimalt åtte år, skadene han gjør vil etter all sannsynlighet være mulig å rette opp. Resistensutvikling er en mindre reversibel prosess. Det er en krevende snuoperasjon vi har foran oss, men la oss kjempe krigen nå, mens den enda lar seg vinne. Hvis ikke risikerer vi å bli generasjonen som kastet bort et av de viktigste medisinske gjennombruddene i historien. Det er ikke bare vi som kommer til å lide av det, men alle generasjoner etter oss.

Skrevet av Hallvard Bjørkelund, publisert 6. februar 2017

Kategorier
Om kurset

Studentblogg 2017

Det selvvalgte emnet MED3054 Immunitet, evolusjonære og pasientnære perspektiv som inngår i ny studieplan for medisin ved Universitetet i Oslo ble avsluttet på fredag 3. februar, 2017.

En gruppe medisinstudenter i tredje studieår, har de siste to ukene fordypet seg i immunologi, snakket med pasienter og deres familier, lest om evolusjon, autoimmunitet, bakterier og betennelser, og diskutert med hverandre og skrevet hvert sitt blogginnlegg. De fleste av tekstene vil bli publisert på denne bloggen av studentene selv i ukene framover til begynnelsen av mars.

Tekstene er lest og gjennomgått med tanke på faglig innhold av kurslederne, men står ellers for forfatternes egen regning. For de fleste studentene er dette deres første møte med formidling av fagstoff til folk flest.

Takk til pasientene som velvillig har stilt opp og bidratt til kurset med tid, historier og problemstillinger.

Vi håper bloggtekstene kan gi nyttige og inspirerende vinklinger på viktige tema. Legg gjerne igjen kommentarer til forfattere og kursansvarlige, så skal vi forsøke å svare så langt det er mulig.

Bloggpost av Anne Spurkland, publisert 4. februar 2017

Kategorier
Om kurset Ukategorisert

Kursinnhold

Tema som ble tatt opp på kurset . Foredragsholder i parentes:

  • Kroppens evige kamp for å overleve. Evolusjon og immunitet (Anne Spurkland)
  • Det viktige skillet. Gjenkjenning av selv/ikke-selv (Mike Daws)
  • Å tåle seg selv. Toleranse vs immunitet (Mike Daws)
  • Patogeners tilpasning til immune verter (Erik Dissen)
  • Immun mot kreft (Erik Dissen)
  • Skriv kort og godt norsk (Marte Spurkland)
Kategorier
Om kurset

MED3054: Immunitet – evolusjonære og pasientnære perspektiv

Kurset ble arranger første gang over to uker i januar/februar 2017 som elektivt emne for medisinstudenter ved Universitetet I Oslo, med særlig fokus på immunsvikt og autoimmunitet. I januar/februar 2018 hadde kurset sterkere fokus på immunterapi mot kreft. I januar 2019 arrangeres kurset for tredje gang.

Her er en beskrivelse av innholdet i kurset:

Immunsystemet er helt sentralt for at vi skal kunne opprettholde god helse. Immunitet er også helt grunnleggende for utvikling av liv. Alle kjente livsformer har en eller annen form for immunitet eller forsvar mot celleskade og patogener. Forståelse av mange sykdommer er derfor tett knyttet til immunsystemets funksjon.

I dette kurset vil du få anledning til å fordype deg i immunsystemets virkemåte, med utgangspunkt i møte med en eller flere pasienter eller deres familier. Pasientene vil alle sammen ha sykdommer som er tett knyttet til immunsystemets funksjon. Noen av pasientene vil være ferdig behandlet og dermed erklært friske, mens andre er under behandling. I møte med pasientene vil du få spørsmål knyttet til immunsystemet som du skal jobbe med gjennom resten av kurset.

Gjennom forelesninger, egen lesing av litteratur (vitenskapelige artikler og oversiktsartikler, samt populærvitenskapelige bøker om immunsystemet) og gruppediskusjoner, vil du få et grunnlag for å skrive korte tekster som svarer på pasientens spørsmål, og som også kan fungere opplysende for folk flest. Studentene skal lese og kommentere på hverandres tekster. De beste tekstene vil bli publisert på en blogg som vil være tilgjengelig for alle interesserte.

Gjennom kurset vil du få anledning til å drøfte hvordan sviktende immunitet kan forårsake sykdom, hvordan immunsystemets virkemidler kan brukes for å behandle sykdom, få trening i å analysere og vurdere vitenskapelige artikler innen det immunologiske fagområdet, og få trening i å kommunisere ny og basalfaglig kunnskap til pasienter og allmenheten gjennom tekster i skriftlige medier.

Etter gjennomført kurs skal du kunne gjøre rede for immunitet med bakgrunn i et historisk og evolusjonært perspektiv, og kunne knytte dette til visse forhold ved immunologisk relaterte sykdommer.

Kursansvarlig: Anne Spurkland

Første gang publisert 29. September 2016, sist oppdatert 9. februar 2018