Hva forventes av et blogginnlegg?

Etter å ha arranger to-ukers kurs i elektivt emne to ganger, vinteren 2017 og 2018, innser vi kursarrangører at det er nødvendig med en presisering av hva som forventes av et blogginnlegg (iallefall på denne studentbloggen):

Ett blogginnlegg skal være kortfattet, rundt 600 ord, og gjerne kortere.

Blogginnlegget skal skrives på et lett forståelig norsk, med korte setninger og minst mulig bruk av fremmedord og fagsjargong. Hvis det brukes illustrasjoner, må de være laget av studenten selv, eller de må være offentlig tilgjengelige.

Blogginnlegget skal formidle faglig innsikt i en sak. For denne bloggens del må det være knyttet til immunitet og immunforsvarets funksjon. For studentene som deltar på det elektive kurset «Immunitet» må blogginnlegget også vise at de har lært noe nytt underveis i kurset. Det forventes at de bruker kilder som PubMed i skriveprosessen.

Vi ønsker med kurset å trigge studentenes nysgjerrighet. Blogginnlegget skal dokumentere at forfatteren av blogginnlegget har fått mer kunnskap og innsikt enn det han eller hun allerede hadde før kurset. Blogginnlegget skal vise at forfatteren har fordypet seg i et tema og forstår det godt nok til å formidle faglig innsikt videre til leseren.

Blogginnlegget skal være populærvitenskaplig i formen og teksten skal kunne forståes av «folk flest». Studentens økte kunnskapsnivå skal derfor bare «skinne gjennom». Men leseren skal få inntrykk av at forfatteren sitter med mer kunnskap om det aktuelle temaet enn det som blir direkte uttrykt. Det kan gjerne legges inn lenker til andre websider eller PubMed artikler som kan utdype temaet. En ordinær referanseliste er derimot ikke nødvendig.

Bloggside av Anne Spurkland og kurskoordinator Elisabeth Gyllensten Bjørnsen, publisert 17. februar 2018