Kategorier
Om bloggen

Digital undervisning i koronaens tid

Siden Universitetet i Oslo (og mesteparten av Norge) gikk i Lock-Down torsdag 12. mars, har denne bloggen fått flere oppgaver.

I tillegg til å være en samling av blogginnlegg skrevet av studenter knyttet til det elektive emnet MED3054 Immunitet i et evolusjonært og pasientnært perspektiv, vil bloggen nå framover også inneholde noen sider knyttet til digital undervisning i histologi.

De som følger bloggen, vil ikke få varsel om publisering av sider, bare om nye blogginnlegg, slik som dette.

Det vil derfor ikke være mulig å finne histologi-sidene uten å ha den relevante lenken eller å aktivt søke dem opp (bruk søkeverktøyet på bloggen, og søkeordet «histologi»). 

Alle kursrelevante sider vil inneholde lenker til scannede snitt som kan «mikroskoperes» virtuelt ved hjelp av nettlesere som har flash. I tillegg må man sørge for at flash får tillatelse til å kjøre i nettleseren.

Kursrelevante sider vil bli lagt ut etter hvert som kursene blir holdt digitalt, fortrinnsvis minst to timer i forkant av start av livestream-gjennomgang av snittene.

 Tidspunkt for digitale livestream kurs og hvilken plattform som vil bli brukt, annonseres gjennom de vanlige kanalene for studentene.

Blogginnlegg av Anne Spurkland, 14. mars 2020